Sponsoring

We zijn eveneens zéér verheugd dat verschillende sport- en culturele verenigingen van Groot-Wielsbeke onze organisatie een warm hart toedragen. Getuige daarvan zijn de verschillende activiteiten die bepaalde verenigingen op het getouw zetten waarvan de opbrengst ten goede komt aan “De Zonne”. Wij wensen hen dan ook via deze weg te bedanken.

Verder wordt onze kas gespijsd door de jaarlijkse groentenkaarting die plaats vindt in de maand oktober.

Wilt ook u onze vereniging sponsoren, neem dan contact op met het secretariaat, één van de bestuursleden of mail ons.

Alle steun is welkom.