Geschiedenis

In 1981 werd “De Zonne” opgericht naar aanleiding van de eerste provinciale dag voor gehandicapten. De toenmalige schepen van Sport en Cultuur Dhr. Noël Demeulenaere was niet alleen de grote bezieler van dit evenement, hij was tevens de stichter van de nieuwe vereniging. Als erevoorzitter is hij nog steeds één van de bezielers van deze gemeentelijke organisatie, welke de drie deelgemeenten van Groot-Wielsbeke omsluit.

Ondertussen hebben nog een paar provinciale dagen plaats gehad maar gezien geen enkele van de buurgemeenten dit initiatief wou of kon overnemen, is het vuur stilletjes aan uitgedoofd.
De vereniging bleef echter op gemeentelijk vlak actief en door toedoen van vele activiteiten, georganiseerd door verschillende mensen en verenigingen, hebben we een financiële draagkracht kunnen opbouwen die ons in staat stelt de doelstellingen van onze vereniging te verwezenlijken.

Intussen is onze vereniging uitgegroeid tot een 80-tal leden. Gezien het grote verschil qua leeftijd, zijn de leden opgesplitst in twee groepen, nl. de “Pallieters” (jongeren) en de “Vlinders” (senioren). Deze opsplitsing laat ons toe activiteiten meer af te stemmen op de bepaalde doelgroep maar met de vrijheid om aan beide groepsactiviteiten deel te nemen.