Doelstellingen

“De Zonne” is een vereniging van en voor mensen met een beperking zonder een onderscheid te willen maken in leeftijd, rang, stand of opvatting. Om het dagdagelijks leven van zijn leden wat eenvoudiger of aangenamer te maken, heeft de vereniging van meet af aan een aantal doelstellingen voor ogen gehad, die we in het kort als volgt kunnen samenvatten :

  • Personen met een beperking helpen en begeleiden inzake administratie en wetgeving.
  • Trachten financiĆ«le bijstand te verlenen aan personen met een beperking waar het nodig en billijk blijkt, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van allerlei hulptoestellen zoals rolwagens, prothesen, enz.
  • Beslommeringen doen vergeten door een uitstap of een ontspannende bijeenkomst waaraan zowel de persoon met een beperking, zijn partner, begeleider als het ganse gezin kan deelnemen.

Op jaarbasis organiseren wij een 8-tal aktiviteiten voor zowel jong als oud. Dit kan gaan om bv. een bowlingnamiddag, een uitstap, een koffienamiddag, een optreden,…

Voor bepaalde aktiviteiten is er een nauwe samenwerking met de drie Samana-kernen van Groot-Wielsbeke. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse Wielsbeekse Ziekendag.